Welkom in Bos t'Ename

Officiële website "Werkgroep Bos t'Ename"

picture

Welkom op onze Site

De Werkgroep Bos t'Ename is een feitelijke vereniging van omwonenden en belangstellenden die het behoud en herstel van het aloude Bos t'Ename beogen, zonder daarom specifiek lid te zijn van een natuurvereniging. De leden komen dan ook vanuit alle groepen van de bevolking, ongeacht hun beroepsbelangen of politieke of religieuze voorkeur. Voor het ogenblik telt de Werkgroep reeds meer dan 300 leden/families, die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks hun bijdrage leveren. Het Bos t'Ename is deels eigendom van Natuurpunt Studie vzw, voorheen De Wielewaal vzw en deels eigendom van het Vlaams Gewest, Aminal, Afdeling Natuur.
De stuurgroep, die 12 leden telt, vergadert regelmatig om de organisatie te bespreken van het beheer, de activiteiten, de begeleide wandelingen en eventuële nieuwe aankopen. Dankzij de veelzijdigheid van de Werkgroep kan op elk moment beroep gedaan worden op professioneel advies. Leden krijgen maandelijks een digitale nieuwsbrief. Wens je die ook gratis te krijgen stuur dan een mailtje naar Ugo Sansen.

Belangrijk: Omdat de overheid steeds minder subsidies beschikbaar stelt voor natuurbeheer en aankoop gronden zien wij ons genoodzaakt om ons steeds meer te richten naar de burger om steun te vragen. U kan ons hiermee helpen door een kleine bijdrage te storten op rekeningnr. BE56 2930 2120 7588 met vermelding "Project 6121 Bos t' Ename - Volkegembos". Wallestraat 22, 9700 Ename.

Boomplantactie zaterdag 11 maart 2017


DOOR HET HEEL NATTE WEER IS DE BOOMPLANTACTIE UITGESTELD NAAR HET NAJAAR.

Zaterdag 11 maart 2017 organiseert werkgroep Bos t’Ename samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een extra werkdag om op verschillende plaatsen bomen te planten. Bos t’Ename was tot 1851 een aaneengesloten bos van 200 ha. Na die periode is het grootste deel van het bos ontgonnen om er akkers van te maken. Op het einde van de 19de eeuw werd vrij snel een 63-tal ha van de oorspronkelijke oppervlakte terug bebost. Het grootste deel daarvan gebeurde ten noorden van de Kattenberg, het deel dat we nu Grotenbos noemen. Een kleiner deel werd ten zuiden van de Kattenberg bebost, met name tussen Wolvenberg en Kattenberg. Dit deel kreeg de naam Wallebos. Aan de Kattenberg blijft er tot vandaag een gat van enkele honderden meter tussen Grotenbos en Wallebos. Hierdoor is voor veel planten en dieren de afstand tussen de 2 delen te groot om die te overbruggen. Door deze boomplantactie zal het historische Bos t’Ename na 166 jaar op relatief korte termijn terug een aaneengesloten bos vormen. We zijn uiteraard op zoek naar veel helpende handen om de talrijke boompjes geplant te krijgen. Wie mee wil helpen komt bij voorkeur om 9u naar de loods of tegen 9u15 naar de los halverwege de Kattenberg. Ook ‘s namiddags kan je op de Kattenberg om 13u30 nog aansluiten bij de plantactie. Als je van plan bent om mee te helpen, stuur dan liefst een mailtje naar pieterblonde@hotmail.com. Breng ook een spade mee als je kan (liefst met je naam of merkteken erop aangebracht). Ook laarzen of waterdichte schoenen zijn aan te raden. Eventueel ook een eigen drinkbeker.

Bezoek ook deze Websites


- Waarnemingen.be

- Natuurpunt Oudenaarde Plus

- Milieufront Omer wattez

- Natuurpunt

- Vlaamse Ardennen Plus

- Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Vlaamse Ardennen

Komende activiteiten

Werkdagen
Iedere laatste zaterdag van de maand is er een werkdag voorzien voor het onderhoud van het natuurreservaat. Iedereen is op deze dag welkom om een vrijwillige bijdrage te leveren.Afspraak steeds aan de loods, Boskant 56 te Oudenaarde. We werken van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u. Eten en drank worden voorzien. In de winter kappen we vooral bomen, in de zomer doen we veel hooilandbeheer. Meer info in onze maandelijkse nieuwsbrieven en op 0488/362 279. Zie actualiteit

 

Gezellige activiteiten

Boomplantactie: Zaterdag 11 maart 2017, UITGESTELD

Volgende werkdag:


Werkdag Bos t'Ename. Contact Pieter Blondé 0488/36 22 79 of Guido Tack 0474/90 02 30


 

Wandelkaart

Officiele wandelkaart van Bos t' Ename

Wandelkaart Volkegembos

 

Citaat

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.

Leonardo Da Vinci