Welkom in Bos t'Ename

Officiële website "Werkgroep Bos t'Ename"

picture

Welkom op onze Site

De Werkgroep Bos t'Ename is een feitelijke vereniging van omwonenden en belangstellenden die het behoud en herstel van het aloude Bos t'Ename beogen, zonder daarom specifiek lid te zijn van een natuurvereniging. De leden komen dan ook vanuit alle groepen van de bevolking, ongeacht hun beroepsbelangen of politieke of religieuze voorkeur. Voor het ogenblik telt de Werkgroep reeds meer dan 300 leden/families, die allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks hun bijdrage leveren. Het Bos t'Ename is deels eigendom van Natuurpunt Studie vzw, voorheen De Wielewaal vzw en deels eigendom van het Vlaams Gewest, Aminal, Afdeling Natuur.
De stuurgroep, die 12 leden telt, vergadert regelmatig om de organisatie te bespreken van het beheer, de activiteiten, de begeleide wandelingen en eventuële nieuwe aankopen. Dankzij de veelzijdigheid van de Werkgroep kan op elk moment beroep gedaan worden op professioneel advies. Leden krijgen maandelijks een digitale nieuwsbrief. Wens je die ook gratis te krijgen stuur dan een mailtje naar Ugo Sansen.

Belangrijk: Omdat de overheid steeds minder subsidies beschikbaar stelt voor natuurbeheer en aankoop gronden zien wij ons genoodzaakt om ons steeds meer te richten naar de burger om steun te vragen. U kan ons hiermee helpen door een kleine bijdrage te storten op rekeningnr. BE56 2930 2120 7588 met vermelding "Project 6121 Bos t' Ename - Volkegembos". Wallestraat 22, 9700 Ename.

Hersftwandeling zondag 27 november 2016

Wandelingen in de bossen van Ename en Volkegem
Zondag 27 november 2016 vertrekken we om 9 uur aan het museum in Ename voor de jaarlijkse herfstwandeling. Vanaf 12 uur starten we met het ledenfeest in de parochiezaal van Ename. Kaarten voor de spaghettimaaltijd kan je bestellen door overschrijving van het juiste bedrag op rekening nummer BE18 0010 8881 2165 van werkgroep Bos t’Ename met vermelding van ledenfeest + aantal volwassen vlees/vegetarisch en het aantal kinderen vlees/vegetarisch of door een mailtje te sturen naar Guido Tack, email guido.tack1@telenet.be of John Veys, email john.veys@telenet.be . Kaarten kosten 12€ voor volwassenen en 6€ voor kinderen.

Bezoek ook deze Websites


- Waarnemingen.be

- Natuurpunt Oudenaarde Plus

- Milieufront Omer wattez

- Natuurpunt

- Vlaamse Ardennen Plus

- Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Vlaamse Ardennen

Komende activiteiten

Werkdagen
Iedere laatste zaterdag van de maand is er een werkdag voorzien voor het onderhoud van het natuurreservaat. Iedereen is op deze dag welkom om een vrijwillige bijdrage te leveren.Afspraak steeds aan de loods, Boskant 56 te Oudenaarde. We werken van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u. Eten en drank worden voorzien. In de winter kappen we vooral bomen, in de zomer doen we veel hooilandbeheer. Meer info in onze maandelijkse nieuwsbrieven en op 0488/362 279. Zie actualiteit

 

Gezellige activiteiten

Hersftwandeling: Zondag 27 november 2016
Afspraak om 9u30 aan de parochizaal van Ename. Aansluitend ledenfeest met spaghettimaaltijd.

Volgende werkdag:


Werkdag Bos t'Ename. Contact Pieter Blondé 0488/36 22 79 of Guido Tack 0474/90 02 30


 

Wandelkaart

Officiele wandelkaart van Bos t' Ename

Wandelkaart Volkegembos

 

Citaat

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.

Leonardo Da Vinci